IzakTV

Strona główna » Bloober Team miał 1,14 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Bloober Team miał 1,14 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Autor: Marcin Skrętkowicz

Bloober Team odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,18 mln zł wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,57 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 1,59 mln zł rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 4,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 2,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,69 mln zł w porównaniu z 14,37 mln zł rok wcześniej.

“Przy braku istotnych premier w całym 2018 roku na uwagę zasługuje fakt osiągnięcia znakomitych wyników finansowych. Największą zasługę ma tutaj marka ‘Layers of Fear’, ale również ‘>observer_’ pozytywnie wpływa na aktualną kondycję spółki. Zaplanowane działania produkcyjne i wydawnicze na rok 2018 realizowane były zgodnie z założonym uprzednio kalendarzem – zarząd z dużym optymizmem patrzy więc na rozpoczynający się rok 2019. Spółka dokonuje obecnie przeglądu opcji strategicznych i rozpoczęła szereg rozmów z aktualnymi i potencjalnymi partnerami”.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,79 mln zł wobec 1,89 mln zł straty rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.