IzakTV

Strona główna » Fortnite – Aktualizacja 5.2 dodaje dubeltówkę, stabilną burzę i masę nowości!

Fortnite – Aktualizacja 5.2 dodaje dubeltówkę, stabilną burzę i masę nowości!

Autor: Marcin Skrętkowicz
Fortnite

W Fortnite zawitała nowa broń – dubeltówk i wyprzedźcie burzę w nowym trybie okresowym Battle Royale. Uważnie wycelujcie i wstrząśnijcie wrogami z nowym mitycznym Rubieżnikiem, który zawita w kampanii Ratowanie Świata.

Dubeltówka (Battle Royale)
Niszczycielska na bliską odległość dubeltówka ma 2 wyjątkowo potężne strzały.

Stabilna burza (Battle Royale)
W trybie okresowym Stabilna burza zwracajcie uwagę na mapę i przemieszczajcie się w stronę centrum kręgu.

Fortnite

Zmierzch Bogów, Mroczny Wiking (Ratowanie Świata)
Przybywa nowy mityczny Rubieżnik z wstrząsającą zdolnością – Uderzeniem Sejsmicznym!

Wyzwania Hordobicia (Ratowanie Świata)
Sprawdźcie swoje umiejętności i zgarnijcie tony łupów dzięki wyzwaniom tygodniowym Hordobicia.

Ogólne

 • Czas pozostały w sklepie z przedmiotami i sklepie okolicznościowym jest teraz wyświetlany poprawnie w trybie Battle Royale i kampanii Ratowanie Świata.
 • Użycie niektórych obiektów teraz spowoduje przerwanie przeładowania.

Poprawki błędów

 • Opcja przywrócenia domyślnych ustawień teraz prawidłowo przywraca domyślne przypisania klawiszy.
 • Zmiana opcji sterowania wyświetli prośbę o potwierdzenie, jeśli ma ona zastąpić istniejące przypisanie.
 • Odgłos broni automatycznych nie jest już ucinany po naciśnięciu przycisku strzału, a następnie naciśnięciu ponownie i przytrzymaniu go.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie kilku znaczników wyboru naraz przy sterowaniu kontrolerem.
 • Zmniejszono zużycie pamięci przez systemy wyszukiwania odniesień do obiektów wewnętrznych. Zapobiegnie to zawieszeniu się gry z powodu braku pamięci.
 • Nazwy urządzeń w językach innych niż angielski będą teraz poprawnie wyświetlane w menu ustawień dźwięku.
 • Gracze korzystający z czatu głosowego nie powinni już dołączać do niewłaściwych kanałów po szybkiej zmianie ekip, dołączać do niewłaściwych kanałów głosowych ani tracić możliwości wysyłania i odbioru wiadomości głosowych.
 • Stan zablokowania kursora myszy w trybie okna działa teraz poprawnie. Przełączenie przez Alt+Tab przywróci stan zablokowania kursora.
 • Opcja „Sprint przerywa przeładowanie” działa teraz prawidłowo również po włączeniu opcji „Domyślny sprint”.
 • Usunięto kilka błędów graficznych występujących z powodu interakcji rozdzielczości ekranu, rozdzielczości 3D i ustawień jakości grafiki na ekranie opcji.
 • Poprawiono tło przypisanych klawiszy w celu zwiększenia czytelności.
 • System ekipy teraz lepiej reaguje na błędy związane z utratą połączenia podczas wysyłania niektórych komunikatów związanych z ekipą, np. wyrzucenia gracza lub mianowania go na dowódcę. Powinno to zredukować problemy związane z zarządzaniem ekipą.

Tryb okresowy: Stabilna burza

Omówienie
W tym trybie jest tylko jedna burza, nieustannie zbliżająca się do wyspy. Wyprzedźcie ją i zlikwidujcie innych graczy, aby odnieść Królewskie Zwycięstwo!

Więcej informacji o trybie

 • Jest jedna burza, która zbliża się przez 15 minut.
 • Nie ma tu żadnych stref bezpiecznych. Zwracajcie uwagę na mapę, aby zorientować się, w którą stronę zmierza burza.
 • Burza zadaje 10 pkt. obrażeń/sek.
 • W tym trybie rejestrowane są statystyki profilu (stosunek zabójstw do zgonów oraz wygrane).

Bronie i przedmioty

 • Dodano dubeltówkę.
  • Dostępna jest w wariantach epickim i legendarnym.
  • Można ją znaleźć w łupach luzem, skrzyniach, zrzutach zaopatrzenia i automatach do sprzedaży przedmiotów.
  • Zadaje ogromne obrażenia z bliska, lecz siła ognia szybko spada z odległością.
  • Wystrzeliwuje po 10 śrucin jak inne strzelby, ma większy rozrzut, mniejszy modyfikator obrażeń krytycznych (x1,25) i opóźnienie 2 sek. przy zmianie broni.
  • Wariant epicki
   • Z minimalnej odległości zadaje każdym strzałem do 143 pkt. obrażeń bazowych.
  • Wariant legendarny
   • Z minimalnej odległości zadaje każdym strzałem do 150 pkt. obrażeń bazowych.
 • Zbalansowano automaty do sprzedaży przedmiotów:
  • Automaty pojawiają się częściej, kosztują mniej i mają większą szansę pojawienia się z wyższą klasą rzadkości.
   • Zwykły automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zmniejszono szansę pojawienia się z 7,27% do 6,67%.
    • Zmniejszono koszt z 100 do 75 jedn. materiałów.
   • Niepospolity automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 14,55% do 20%.
    • Zmniejszono koszt z 200 do 150 jedn. materiałów.
   • Rzadki automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 14,55% do 20%.
    • Zmniejszono koszt z 300 do 225 jedn. materiałów.
   • Epicki automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 5,45% do 18,67%.
    • Zmniejszono koszt z 400 do 300 jedn. materiałów.
   • Legendarny automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 3,64% do 8%.
    • Zmniejszono koszt z 500 do 375 jedn. materiałów.
   • Zmniejszono szansę na brak automatu w danym miejscu z 54,67% do 26,66%.
 • Zmniejszono liczbę znajdowanych naraz zdalnie odpalanych ładunków oraz ich limit w stosie.
  • Zmniejszono liczbę znajdowanych naraz ładunków z 4 do 3.
  • Zmniejszono limit w stosie z 10 do 6.
 • Zwiększono redukcję celności par pistoletów, pistoletów maszynowych oraz sztucerów podczas sprintu lub skoku.

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd powodujący, że burza w fazie szóstej czasami zadawała o 1 punkt obrażeń za mało.
 • Usunięto błędy replikacji podczas używania rakiety kierowanej.

Rozgrywka

 • Punkt wystrzału z broni teraz dokładniej odpowiada faktycznej pozycji gracza podczas kucania i wstawania.
  • Strzelanie podczas wstawania z pozycji kucznej nie powoduje już strzelania z pozycji stojącej przed zakończeniem animacji.
 • Kucanie nie przerywa już emotek; teraz podczas wykonywania emotki nie można kucnąć.

Poprawki błędów

 • Usunięto efekt zasłaniania ujęcia z kamery lub blokowania celownika na zboczach, zauważalny w niektórych modelach postaci.
 • Usunięto błąd sprawiający, że ściany stawały się niewidzialne, gdy zostały zniszczone w kliencie gry, lecz na serwerze wciąż trwały.
 • Kamera nie przeskakuje już podczas celowania z niektórych broni w powietrzu.
 • Podczas przełączenia na dostępne pułapki nie dochodzi już do przypadkowej zmiany pułapek.
 • Usunięto niezamierzone zmiany ujęcia kamery przy włączaniu i wyłączaniu trybu celowania podczas kucania lub wstawania.
 • Efekty graficzne podczas uderzenia pojazdu w element scenerii są teraz poprawnie wyświetlane.
 • Poprawiono niezawodność odpychania wózków sklepowych lub TWG przy użyciu wyrzutni rakiet.
 • Usunięto błąd czasami uniemożliwiający otwarcie lotni po opuszczeniu szczeliny.
 • Zmiana broni po wykonaniu emotki spowoduje teraz odtworzenie właściwej animacji zmiany broni.
 • Sok Siorb już nie leczy ani nie zapewnia osłon po powaleniu.
 • Znaczniki postawione przez graczy na mapie już nie wydają się drgać na minimapie ani w świecie gry.

Wydajność

 • Znacznie zoptymalizowano pracę karty graficznej na konsoli Switch dzięki zaawansowanemu rendererowi. Zwiększy to dynamiczną rozdzielczość o 10% w szczegółowych scenach.
 • Zoptymalizowano sposób uszkadzania budynków przez wybuchy w celu zmniejszenia obciążenia dedykowanych serwerów.
 • Uszkadzane budowle teraz znacznie wydajniej korzystają z zasobów sieciowych.
 • Ślady animacji broni białej teraz znacznie mniej obciążają sieć.
 • Zoptymalizowano zużycie zasobów sieciowych przez C4; teraz odgłos uderzenia nie jest odtwarzany u graczy oddalonych ponad pewną odległość, lecz tylko u graczy blisko miejsca trafienia.

Dźwięk

 • Dodano nowe dźwięki wyposażenia granatów.
 • Dodano możliwość użycia klaksonu podczas jazdy TWG.
 • Ściszono odgłosy uderzeń podczas zbierania surowców z pojazdów.
 • Dodano efekty dźwiękowe do opuszczenia gry przez towarzyszy będących w trybie obserwatora.
 • Po anulowaniu wyboru lotni w menu szafki jej odgłosy będą stopniowo cichnąć.

Poprawki błędów

 • Odgłos celowania z karabinu szturmowego z lunetą i celownikiem termowizyjnym nie jest już przesunięty na lewo na konsoli Switch.
 • Odgłos nadlatującej rakiety będzie teraz poprawnie odtwarzany podczas walki na bliski dystans.
 • Zapętlone efekty środowiskowe nie będą już nakładać się na siebie i brzmieć jednocześnie. Powodowało to efekt silnika odrzutowca.
 • Kroki graczy poza waszym polem widzenia nie będą już brzmieć nierówno.
 • Gracze nie będą już słyszeć „kroków widmo” po likwidacji wroga.

Interfejs

 • Menu wyzwań można teraz otworzyć podczas gry.
  • Dodano również wyzwania dzienne i sugerowane wyzwania do ekranu mapy w grze.
 • Poprawiono ekran wyzwań trybu Battle Royale; teraz czas pozostały do odblokowania pakietu pozostałych wyzwań jest wyświetlany w postaci odliczania, jeśli wynosi on mniej niż 13 godzin.
 • Oznajmijcie swoje umiejętności w polu powiadomień, wykonując trik terenowym wózkiem golfowym.

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd powodujący nachodzenie przycisków na górze ekranu wyboru stylów stroju na obszar paska tytułu ruchomego okna.
 • Likwidacje w czasie wyzwania Widmowych Wzgórz są teraz poprawnie oznaczone jako wysoki poziom trudności.
 • Gracze, którzy odblokowali możliwość wyboru stylów kolorystycznych strojów Karbida i Omegi nie będą już przypadkowo tracić tej możliwości.
 • Opcja „Ulubiony (dodaj/usuń)” nie pokazuje się już podczas wyboru stylów.
 • Pasek budowania nie pozostaje już aktywny, jeśli był aktywny na wyspie startowej.
 • Aktualizacje zadań i podpowiedzi dot. sterowania pojazdami nie zachodzą już na siebie w interfejsie w grze.
 • Poprawiono interpunkcję w opisach wyzwań.
 • Usunięto błąd powodujący przenikanie obiektów na ekranie zwrotu przedmiotów na systemach o agresywnie ustawionej strefie bezpiecznej.
 • Zmiana ustawień podczas lotu busem bojowym nie spowoduje już zbyt wczesnego wyświetlenia pełnego interfejsu.
 • W interfejsie teraz podawany jest aktualnie używany pojazd, a nie ten, który był używany poprzednio.

Grafika i animacja

 • Zaktualizowano wpływ oświetlenia na modele postaci.
 • Dodano animacje wyposażenia i trzymania wszystkich granatów.

Poprawki błędów

 • Poprawiono rozmiar piłki futbolowej w emotce żonglowania.
 • Wychylenie się podczas jazdy terenowym wózkiem golfowym nie powoduje już przerwania emotki.
 • Modele graczy nie będą już wyglądać na przekręcone podczas sterowania rakietą kierowaną.

System powtórek

Poprawki błędów

 • Kamery nie będą się już blokować w niewłaściwej pozycji podczas śledzenia busa bojowego.
 • Szybkie przeskakiwanie przez powtórkę nie powoduje już zawieszania się gry na konsolach i urządzeniach mobilnych.
 • Licznik pozostałych graczy w trybie ustawki 50 na 50 graczy jest teraz prawidłowo wyświetlany również podczas oglądania powtórek.
 • Przełączanie liczby obrażeń podczas powtórki działa już prawidłowo.
 • Liczby obrażeń podczas ostatniej likwidacji są teraz prawidłowo wyświetlane w czasie oglądania powtórki.
 • Lista graczy na ekranie mapy teraz działa prawidłowo również przy sterowaniu kontrolerem.
 • Paski zdrowia i osłony na liście graczy na ekranie mapy są teraz wyświetlane prawidłowo.

Wersja na urządzenia mobilne

 • Do mieszanych trybów strzelania dodano ekran wyboru trybu własnego.
 • Dodano ustawienie FPS (liczby klatek/sek.) w wersji na urządzenia mobilne.
 • Dodano kolejny przycisk paska szybkiego dostępu do zmieniacza układu interfejsu.
 • Dodano komunikaty o likwidacji w wersji na urządzenia mobilne.
 • Oddzielone przyciski paska szybkiego dostępu są teraz lepiej widoczne w zmieniaczu układu interfejsu.
 • Naciśnięcie zbieraka spowoduje zmianę między zbierakiem i ostatnio wyposażonym przedmiotem.

Poprawki błędów

 • Ukończone lub nieaktualne zadania są teraz usuwane z listy wyświetlanej podczas przeglądania zadań.
 • Nie można już budować ramp tak, aby przenikały przez inne rampy.
 • Nie dochodzi już do strzałów podczas używania obiektów.
 • Poprawiono niekonsekwentne działanie obsługi trybu oszczędzania energii w urządzeniach mobilnych.

Misje i systemy

 • Przedstawiamy wyzwania tygodniowe Hordobicia:
  • W każdym tygodniu wydarzenia Wyjazd w Trasę pojawi się nowe wyzwanie tygodniowe w strefie Hordobicia.
  • Strefy te zawierają specjalnie przygotowane wyzwania, które wymagają dobrego opanowania gry z racji różnych modyfikatorów oraz innego składu fal.
  • Pierwsze wyzwanie tygodniowe Hordobicia: Minibossowie
   • Nagrody za pierwsze wyzwanie tygodniowe Hordobicia to:
    • Za pierwsze ukończenie: wybór jednej z trzech legendarnych broni skałkowych.
    • Za powtórzenie zadania: 75 talonów z trasy.
 • Na osłodzenie niewygód, jakich doświadczyliście w związku z jubilamami, dajemy wam za darmo po 3 jubilamy.
  • Znajdziecie je w zakładce łupów!
 • Po ukończeniu piątej misji obrony burzowej tarczy w Deskogrodzie pojawi się nowy wątek zadań pobocznych.
  • Wykonanie tych zadań zapewni wam dwóch nowych ocaleńców.
 • Podwyższono wymogi w misjach w Dolinie Samowitości i Twine Peaks:
Zalecana mocWcześniejsza mocObecna mocObecnie wymagana moc (dla misji grupowych)
46284040
52344046
58404652
64465258
70525864
76587070
82647076
88707682
94768288
100828894
 • Dodano wymogi mocy do misji Hordobicia:
Wymagana mocZalecana moc
09
015
919
1523
1928
2334
2840
3446
4052
4658
5264
5870
6476
 • Misje zniszczenia obozów kończą się teraz w momencie pokonania wszystkich obozów lub upłynięcia czasu misji.
 • Gracze mogą teraz ukończyć misję walki z burzą kategorii 2., 3. lub 4., aby zaliczyć zadanie „Dostanie porządny wycisk”.
 • Odkrycie bunkrów na obszarze pustynnym liczy się teraz do postępów w zadaniu Samowite Podziemia.
 • Dodano panel misji do misji walki z burzą, dostarczenia bomby, naprawy schronu, ewakuacji schronu i wystrzelenia rakiety.
  • Teraz każde zwiększenie poziomu trudności lub rozpoczęcie misji będzie wymagać głosowania.
  • Głosowanie w sprawie rozpoczęcia misji jest wymagane tylko do czasu upłynięcia czasu przygotowania (obecnie wynosi on 10 minut).

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd uniemożliwiający ponowne dołączenie do sesji po zawieszeniu się gry.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający prawidłową aktywację okobota w misjach naprawy schronu.
 • Misje obrony burzowej tarczy w Twine Peaks będą teraz generować Fragmenty Rubieżnika podczas obrony.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający niektórym graczom ukończenie zadań Fundatora.

Bohaterowie

 • W sklepie okolicznościowym pojawia się mityczny Rubieżnik – Zmierzch Bogów.
  • Dostępny od 9 sierpnia, godz. 2:00 czasu polskiego.
  • Zawiera nową podklasę – Mrocznego Wikinga.
   • Nowa zdolność: Uderzenie Sejsmiczne: Uderza w ziemię, powodując wstrząs odrzucający wrogów średniej wielkości i zadający obrażenia od energii celom w linii o długości 2 pól.
   • Nowe profity:
    • Uskok: Skraca czas odnowienia Uderzenia Sejsmicznego o 6 sek.
    • Długotrwałe Uderzenie: Zmniejsza koszt energii Uderzenia Sejsmicznego o 15.
    • Zwrot do Nadawcy: Uderzenie Sejsmiczne powraca do pierwotnego miejsca uderzenia.

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd sprawiający, że profit Okrzyku Bojowego, Potężny Ryk, nie brał pod uwagę sojuszników zasłoniętych przez przeszkody terenowe.
 • Usunięto błąd powodujący ślizganie się stóp gracza po włączeniu Naparzania.
 • Usunięto błąd sprawiający, że rzadki Centurion Jastrząb nie otrzymywał kolejnej gwiazdki podczas ewolucji.
 • Opis Maksymalnego Przeładowania pokazuje teraz prawidłową wartość obrażeń.
 • Usunięto błąd powodujący blokowanie graczy po przerwaniu Naładowanej Pięści.
 • Usunięto błąd sprawiający, że efekt graficzny Skrytobójstwa utrzymywał się po aktywacji.
 • Poprawiono formatowanie opisu profitu Wachlarz Shurikenów w zakładce zdolności.

Bronie i przedmioty

 • Celownik podczas celowania ze strzelby łamanej teraz bardziej przypomina celownik podczas strzelania z biodra.
 • Zmniejszono celowniki następujących strzelb, aby lepiej odzwierciedlały ich zasięg:
  • Nadlufka
  • Szelest
  • Bandyta
  • Samotnik

Poprawki błędów

 • Poprawiono następujące bronie, aby działały poprawnie z profitem bohatera Oprogramowanie:
  • Zamknij rurę!
  • Gazrurka zbieracza
  • Twardziel nasadowy
  • Klucz nasadowy
 • Poprawiono niezawodność Ciosu z Doskoku Wal d’Mara; teraz poprawnie zadaje on obrażenia i wyświetla efekty.
 • Poprawiono błędne (za niskie) statystyki epickiego Haczyka.
 • Usunięto błąd sprawiający, że efekty trafienia ze strzelby helowej pojawiały się w powietrzu w pobliżu obozów.
 • Herold Wolności (i jego warianty o innych klasach rzadkości) nie może już wylosować profitów zwiększających pojemność magazynka lub szybkostrzelność, gdyż ta broń mieści tylko jeden nabój.

Rozgrywka

 • Dostosowano wszystkie kamery w celu lepszego ujednolicenia między celowaniem i strzelaniem z biodra.
 • Gracze poszukujący postojów ciężarówek na Drodze 99 będą je częściej znajdować.

Poprawki błędów

 • Elementy terenu nie będą już generowane tuż przy sobie na obszarach pustynnych lub Drodze 99. Zapobiegnie to powstawaniu śmiercionośnych jam, z których gracze nie mogą się wydostać.
 • Różne misje, które nie powinny występować w pustynnym zapadlisku, nie będą już się tam pojawiać.
 • Usunięto kilka błędów animacji w panelu aktywacji misji.
 • Usunięto błąd sprawiający, że tor w misji dostarczenia bomby na Drodze 99 był za krótki.
 • Poprawiono kilka jam na pustyni i Drodze 99, z których ciężko się było wydostać.
 • Gracz, który jako czwarty dołączy do misji budowy fortu, nie pojawia się już pod powierzchnią terenu.
 • Super-osłaniacz teraz prawidłowo nalicza obrażenia od tych, którzy nie mają uprawnień do budowania/zadawania obrażeń podczas obrony burzowej tarczy.
 • Usunięto błąd powodujący pojawianie się wielu rewolwerowców.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający graczom ponowne dołączenie po wymuszonym zamknięciu gry.

Interfejs

 • Dodano możliwość przypisania klawisza „J” do poruszania się.
 • Dodano nowy komunikat w sytuacji, gdy gracz nie ma żadnych materiałów budowlanych przy aktywnej automatycznej zmianie materiałów.
 • Dodano menu kontekstowe do przycisków kart na ekranie kolekcji.

Poprawki błędów

 • Strefy burzy żywiołów teraz zaznaczają odpowiedni żywioł w oknie alarmu.
 • Usunięto błąd sprawiający, że wiele przedmiotów z sekcji pozostawało zaznaczonych w Księdze Kolekcji.
 • Usunięto błąd powodujący przełączenie w tryb budowania, gdy gracz szybko zamknął i otworzył ponownie ekran czatu przy sterowaniu kontrolerem.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie wielu stron nagród w Księdze Kolekcji.
 • Usunięto błąd powodujący podświetlenie na ułamek sekundy dolnej opcji na liście przeróbek podczas wyboru przeróbki przy użyciu kontrolera.
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowy wybór ewolucji po ponownym otwarciu ekranu potwierdzenia ewolucji.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający odtworzenie listy twórców do końca.
 • Usunięto błąd powodujący odtwarzanie niespodziewanych efektów dźwiękowych w panelu aktywacji misji przy sterowaniu klawiaturą i myszką.
 • Podczas zakupu kilku darmowych lam gra nie będzie już pokazywać 0 V-dolców, jeśli gracz faktycznie ma ich więcej.
 • Usunięto błąd powodujący, że powiadomienie o głosowaniu czasem pokazywało nieprawidłowe informacje.
 • Usunięto błąd sprawiający, że opcja aktywacji misji czasami pokazywała nieprawidłowy okres czasu.
 • Usunięto błąd powodujący znikanie kursora myszy po kliknięciu na pewne elementy widżetu aktywacji misji.

Wydajność

 • Poprawiono renderowanie niewielkich obiektów świata gry na bardzo dużej odległości.

Dźwięk

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd czasami powodujący przerwanie muzyki w menu.
 • Usunięto błąd sprawiający, że odgłosy ogniska czasami nakładały się na siebie nawzajem.